Pályázat

Kedvezményezett : Orosco Kft

Projekt címe:

„Baktérium (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), paprika enyhe foltosság vírus (Pepper mild mottle virus) és paradicsom bronzfoltosság vírus (Tomato Spotted Wilt Virus) rezisztens paprikafajták nemesítése a nemzetközi és hazai vetőmagpiacra.”

A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.7-15-2016-00081

Támogatás összege: 69,2 milló Ft

A támogatás mértéke: 59,556%

Megvalósulás időtartama: 2017. november 1 – 2019. október 31.

Projekt célja/tartalma:

A projekt célja olyan versenyképes paprika fajták nemesítése belföldi és nemzetközi piacra, amelyek ellenálló képességüknek és megemelt biológiai értéküknek köszönhetően sikeresen termeszthetnek a hazai és közép-európai kertészek. Illetve amelyeket beépített rezisztenciájuknak köszönhetően csökkentett vegyszermennyiséggel lehet előállítani.

Kiemelt célok a nemesítésünkben:

  • Olyan magyar édes, fehér (cecei) típus előállítása elsősorban a magyar piacra, amely bronzfoltosság vírus (Tomato Spotted Wilt Virus) és paprika enyhe foltosság vírus (Pepper mild mottle virus) rezisztenciával rendelkezik
  • Kápia típusban baktérium (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria) elleni rezisztencia bevitele új fajtákba, illetve bronzfoltosság vírus (Tomato Spotted Wilt Virus) és dohány mozaik vírus (Tm:0-2) ellenálló fajta előállítása
  • Fehér blokki típusban elsősorban szerb és román piacra bronzfoltosság vírus (Tomato Spotted Wilt Virus) és dohány mozaik vírus (Tm:0-2) rezisztens fajta nemesítése.
  • Olyan paradicsom alakú paprika előállítása a magyar és román piacra, amely baktérium (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria) elleni és bronzfoltosság vírus (Tomato Spotted Wilt Virus) elleni rezisztenciával rendelkezik.

A projekt keretében 2018-ban megvalósult munkák:

Megfelelő rezisztenciával és egyéb előnyős biológiai értékkel rendelkező szülővonalak vásárlása és azok vizsgálata és szelekciója a régebbi saját szülővonalainkkal együtt.

A szülővonalak rezisztenciájának vizsgálata molekuláris markerezéssel és bioteszttel.

Több mint ezer új próbahibrid előállítása.

A korábbi nemesítési programból kikerült, 2017-ben előállított próbahibridek tesztelése és gazdasági értékelése. A kísérleteknek köszönhetően közel harminc olyan új próbahibridet választottunk ki, amelyeket 2019-ben nagyobb felületen, különböző termesztési körülmények között tovább vizsgálunk.

A GINOP-2.1.7-15-2016-00081 projekt keretében kifejlesztett paprikafajták állami elismerése iránti kérelmünk alapján a NÉBIH elvégezte a fajtavizsgálatokat. Azok eredményei alapján megkaptuk a határozatot az Államilag elismert növényfajtáknak nyilvánításról és megtörtént ezen fajták Nemzeti Fajtajegyzékbe történő felvétele.

https://www.szechenyi2020.hu/

Kapcsolódó anyagok